CONSULTANTA ISCIR

– intocmirea dosarelor pentru obtinerea autorizatiei I.S.C.I.R. – persoane juridice
– aplicarea corecta a prescripțiilor tehnice ISCIR;
– verificarea documentelor, dacă acestea sunt complete și corect întocmite;
– depunerea documentele la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor;
– documentatie ISCIR pentru toate instaltiile aflate sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat / instaltii sub presiune – carti tehnice, manual producator, declaratii de conformitate, plan de verificari, probe si incercari)
– proiecte de montare-demontare instalatii de ridicat
– proiecte de amplasare si managament operational al echipamentelor de ridicat
– memorii tehnice instalatii de ridicat