Calificari Deserventi

Stagiu de instruire stivuitorist

STAGIU DE INSTRUIRE IN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITATII AUTORIZATIEI DE STIVUITORIST SI A OBTINERII TALONULUI CU VIZE ANUALE

S.C. CALIFICĂRI DESERVENŢI S.R.L. cu sediul in Bucuresti, organizeaza stagii de instruire in vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei si a obtinerii talonului cu vize anuale pentru stivuitoristi in urmatoarele conditii :

1. Actele necesare pentru fiecare cursant sunt:

    • Cerere de inscriere

    • Copie autorizaţie stivuitorist

    • Copie dupa buletin sau carte de identitate

Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail sau se poate depune la Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Bd. Preciziei, nr. 18 , Sector 6, Bucuresti, in zilele de marti, miercuri, joi (incepand cu ora 1730 sau sambata incepand cu ora 9,00)

2. Taxele de scolarizare sunt de 290 ron/persoana (suma de 290 ron cuprinde taxa de participare la programul de instruire).

Facturat fara TVA conform L227/2015, art. 292, lit. f)

3. Cursurile se desfasoara la Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Bd. Preciziei, nr. 18 , Sector 6, Bucuresti sau la sediul solicitantului (pentru o grupa completa).

4. Durata cursului : 8 ore.

5Avizarea este valabila pe o perioada de 4 ani. (conform PT ISCIR CR 8 – 2009-cap. IV, sectiunea a 3-a, art. 56)

La inceperea cursului, fiecare cursant va primi suportul de curs (in format electronic) si orarul desfasurarii cursului.

La incheierea cursului, participantii la stagiul de instuire vor primi diploma care atesta participarea la stagiul de instruire si talonul pentru vize anuale, în baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din prescriptia tehnica ISCIR CR 8-2009.

Conform PT ISCIR CR 8-2009, cap. IV, sectiunea a 3-a, art. 55):

La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizatiei eliberate pana la intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, pentru obtinerea unui nou talon in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, personalul de deservire trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.

Persoana de contact pentru lamuriri suplimentare:

  • responsabil curs : Ududec Elena – 0721 140 791 / 0745 349 015