Calificari Deserventi

Consultanta ISCIR

SC CALIFICĂRI DESERVENŢI SRL

presteaza servicii de Operator RSVTI prin personal propriu, profesionisti cu o vasta experienta in domeniu, atestati si autorizati ISCIR

  • intocmirea dosarelor pentru obtinerea autorizatiei I.S.C.I.R. – persoane juridice
  • aplicarea corecta a prescripțiilor tehnice ISCIR;
  • verificarea documentelor, dacă acestea sunt complete și corect întocmite;
  • depunerea documentele la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor;
  • documentatie ISCIR pentru toate instaltiile aflate sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat / instaltii sub presiune – carti tehnice, manual producator, declaratii de conformitate, plan de verificari, probe si incercari)
  • proiecte de montare-demontare instalatii de ridicat
  • proiecte de amplasare si managament operational al echipamentelor de ridicat
  • memorii tehnice instalatii de ridicat